Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource1 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource1), Fid:329, Did:0, useCase: 0

Iznāk unikāla latviešu speciālistu monogrāfija

Redakcija
Redakcija

Apgādā Zvaigzne ABC izdota grāmata – monogrāfija “Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse”. Grāmatas atvēršanas svētki notiks 12. oktobrī pulksten 16:00 K. Valdemāra ielā 6, prezentāciju zālē (ieeja no grāmatnīcas).

Kolektīvās monogrāfijas autori sniedz daudzpusīgu pārskatu par psiholoģiskās konsultēšanas un psihoterapijas jautājumiem, aprakstot gan teorētiskās nostādnes, gan zinātniskus pētījumus, gan profesionālu praksi. Darbā iekļautas arī nodaļas par krīzes intervenci, pastorālo konsultēšanu un psihoterapijas efektivitātes pētniecību, kā arī vispārīgi jautājumi un pārskats par dažādām psihoterapijas pieejām. Dažādu konsultēšanas un psihoterapijas virzienu aprakstā tiek aplūkots viens gadījums – kliente Anna, kuras grūtību cēloņi un risinājumi tiek izskatīti katras pieejas ietvaros, kā arī sniegts piemērs nozīmīgāko metožu izmantošanai dzīvu dialogu veidā.

Ievada jautājumi ir nodaļā, kurā aprakstīta psihoterapijas attīstība, kā arī tās organizācijas principi Eiropā un Latvijā. Aprakstītas nozīmīgākās psihoterapijas un konsultēšanas pieejas un metodes, ētiskie un tiesiskie darbības aspekti, konsultanta un psihoterapeita personības raksturojumi, kā arī profesionālās darbības supervīzijas jautājumi.

Nodaļa “Konsultēšana un psihoterapija: pieejas, virzieni, metodes” veltīta dažādām konsultēšanas un psihoterapijas pieejām. Veikts plašs un strukturēts pārskats par psihoanalīzi un psihodinamisko pieeju, objektu attiecību pieeju, analītisko terapiju, individuālpsiholoģiju, humānistiski eksistencionālo pieeju, geštaltterapiju, psihoorganisko analīzi, psihodrāmu, kognitīvi biheiviorālo pieeju, transpersonālo pieeju un ģimenes sistēmisko terapiju.

“Integratīvi eklektiskā pieeja konsultēšanā psihoterapijā. Nākotnes tendences” apkopo teorētiskās atziņas par integrāciju un eklektiku, ilustrē mūsdienu psihoterapijas tendenci uz integrāciju, kā arī apraksta vairākas prognozes par konsultēšanas un psihoterapijas attīstību nākotnē, ietverot gan multikulturālisma, gan garīguma perspektīvu. “Krīzes intervence” ietverts pārskats par dažādām krīzes situācijām un to pārvarēšanu, sniedzot ieskatu arī krīzes intervences pamatprincipu pielietošanā. “Neirozinātne un psihoterapija” sniegts pārskats par galvas smadzeņu darbību, atmiņas neiroloģisko pamatu un spoguļneironu sistēmu, kā arī neirozinātnes atklājumu izmantošanu konsultēšanas un psihoterapijas procesā. “Psihoterapijas efektivitāte” veltīta psihoterapijas iznākuma un efektivitātes pētniecības pieejām un rezultātiem. Aplūkota gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā pētniecība, gan arī to nozīme psihoterapijas attīstībā.

Monogrāfijas sagatavošanā piedalījušies vairāku Latvijas augstskolu docētāji, kā arī vadošie psiholoģiskās konsultēšanas un psihoterapijas speciālisti Latvijā. Grāmatas mērķauditorija ir augstākās izglītības iestāžu sociālo zinātņu, veselības, izglītības un citu zinātņu studenti un docētāji; profesionāļi, kuri ikdienā izmanto psiholoģisko konsultēšanu un psihoterapiju, un citi interesenti.Http://www.RezervesDALAS24.Lv