Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource1 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource1), Fid:5, Did:0, useCase: 0

Jaunākais “Latvijas e-indekss” apliecina publiskās pārvaldes digitālo attīstību

Redakcija
Redakcija

Otrajā “Latvijas e-indeksa” mērījumā par digitāli attīstītākajām publiskās pārvaldes iestādēm atzīst Valmieras pilsētas, Strenču un Kuldīgas novadu pašvaldības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Centrālās statistikas pārvaldi.

“Latvijas e-indeksā” piedalījās visas 119 Latvijas pašvaldības un 102 valsts iestādes. Mērījums vērtē e-vides infrastruktūru, pašvaldības interneta resursus un cilvēku prasmes, e-pārvaldi un drošību, iestādes iekšējo procesu organizāciju, starpiestāžu sadarbību, pakalpojumu sniegšanu, sabiedrības iesaistīšanu u.c. e-vides attīstības aspektus.
Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis par paveikto pašvaldību mērījumā: “Visu pašvaldību dalība mērījumā apliecina tēmas aktualitāti un pašvaldību ieinteresētību attīstīties. Redzam, ka gada laikā pašvaldību digitālā vide ir kļuvusi mūsdienīgāka un iedzīvotājiem draudzīgāka. Arvien biežāk iekšējie procesi tiek organizēti elektroniski un pašvaldības veicina iedzīvotāju līdzdalību – gan nodrošinot iespēju domes aktivitātēm sekot līdzi mājaslapā, gan veicinot saziņu sociālajos tīklos. Tāpat aktīvāk lieto e-pakalpojumus, piemēram, par 9% pieaudzis elektroniski deklarēto iedzīvotāju īpatsvars.”

“Valsts pārvaldes iestāžu Latvijas e-indekss atspoguļo mūsu digitālo attīstību atbilstoši ES un pasaules labajai praksei. Arī šogad neatkarīgi eksperti, pēc iepriekš ar partneriem saskaņotas metodikas, analizēja iestāžu e-pārvaldes iespēju pielietošanu un efektivitāti gan to iekšējā darba organizācijā, gan starpiestāžu procesos. Tāpat tika analizēta iestāžu sniegto e-pakalpojumu pieejamība. Esmu gandarīts par mūsu aizsāktās iniciatīvas saņemto starptautisko atzinību - 2015.gadā iegūstot Eiropas Publiskā sektora balvu – Labākās prakses sertifikātu, kuru konkursa kārtībā piešķīra īpaši izveidota Eiropas Publiskās administrācijas institūta žūrija,” uzsver vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

“Latvijas e-indekss” mēra Latvijas publiskās pārvaldes digitālās vides attīstību piecās kategorijās – republikas nozīmes pilsētas, lielie novadi, mazie novadi, ministrijas un iestādes. Uzvarētāji noteikti, pamatā veicot pašvaldību un valsts iestāžu aptaujas, kā arī izmantojot datus no citu iestāžu un organizāciju rīcībā esošiem statistikas avotiem.

Lai izstrādātu pārskatāmu e-vides iespēju izmantošanas novērtējumu pašvaldībās un valsts iestādēs, 2014. gadā “Latvijas e-indeksa” partnerības iniciatīvu uzsāka Lattelecom un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar partneriem – Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

“Pozitīvi ir tas, ka arvien lielāks skaits pašvaldību savu dokumentāciju organizē digitālā formā. Ir svarīgi, lai uzņēmumi un pašvaldības ne tikai uzlabo savu darba vidi, atsakoties no papīra dokumentu aprites, bet arī detalizētāk izprot e-vides priekšrocības. 74% pašvaldību savus iedzīvotājus mudina arvien vairāk izmantot e-pakalpojumus – tas pierāda, ka gan pašvaldības, gan iedzīvotāji arvien vairāk apzinās digitālās iespējas un to sniegtos ieguvumus” stāsta Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa.

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis: “”Latvijas e-indekss” ir labs piemērs biznesa, valsts un nevalstisko organizāciju sadarbībai. E-pārvaldes, e-vides infrastruktūras un IT risinājumu drošības jautājumi ir kļuvuši par neatņemamu katras pašvaldības darba sastāvdaļu. Iniciatīva sniedz iespēju iepazīt pašvaldības e-vides attīstību gan tās darbiniekiem, gan teritorijas iedzīvotājiem. Lai arī turpmākajos gados ir tikpat liela pašvaldību atsaucība kā šogad!”

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš: “No uzņēmēju viedokļa jebkuri e-pakalpojumi atvieglo dzīvi, jo nav jātērē laiks un enerģija, lai dotos uz pašvaldības vai valsts iestādi, nepieciešamo dokumentu iesniegšanai vai saņemšanai. Tāpat šādas pieejas attīstīšana un paplašināšana izslēdz koruptīvos riskus, jo tiek maksimāli samazināta cilvēku savstarpējā mijiedarbība, tādējādi izskaužot ieinteresēto pušu ieinteresētību. Priecē, ka pētījums uzrāda pozitīvu dinamiku un pašvaldības aizvien vairāk pievērš uzmanību e- lietām. Tajā pat laikā mums visiem kopā vēl daudz darāmā gan e-pārvaldes attīstīšanā, gan popularizēšanā iedzīvotājiem un uzņēmējiem.”

Http://www.RezervesDALAS24.Lv