Tamborētas sniegpārsliņas. Shēmas un padomi soli pa solim

Drukāt

Sniegpārsliņas tamborēja: Ilze Veilande Vilkāja

Tamborētas sniegpārsliņas. Shēmas un padomi soli pa solim

Foto: Ilze Veilande Vilāja

Skaidrojums izmantotajiem saīsinājumiem:

GC- gaisa cilpiņa
ĶST- ķēžu stabiņš
VST- viena apmetuma stabiņš
DST- divu apmetumu stabiņš
TST- trīs apmetumu stabiņš
ČST- četru apmetumu stabiņš
K- nozīmē uzrādīto stabiņu kopa- kūlītis
ĪST- īsais stabiņš


Sāk ar 14 GC, 1 ĶST pirmajā uztamborētajā gc.
1. aplis. 3 GC, 29 VST, 1 ĶST trešajā gaisa cilpiņā apļa sākumā.
2. aplis. 10 GC, izlaiž 2 vst, trešajā vst 1 VST,(7 GC, izlaiž 2 vst, trešajā vst 1VST) atkārto 7 reizes, 7 GC, 1 ĶST trešajā no 10 gc apļa sākumā.
3. aplis. 1ĶST katrā no nākamajām 3 gc, 3 GC, 5 VST zem nākamajām 2gc, (3GC, izlaiž (2 gc, 1 vst, 2 gc), 6 VST zem nākamajām 3 gc) atkārto 8 reizes, 3GC, 1 ĶST trešajā gc apļa sākumā.
4. aplis. 4 GC, 2 DST K virs nākamajiem 2 vst, 10 GC, 3 DST K virs nākamajiem 3 vst, 1 GC, (3 DST K virs nākamajiem 3 vst, 10 GC, 3 DST K virs nākamajiem 3 vst, 1 GC) atkārto 8 reizes, 1ĶST ceturtajā gc apļa sakumā.
5. aplis. 6 GC, izlaiž 3 gc, 3 VST 4 un 5 gc, 7 GC, 3 VST 6 un 7 gc, 5 GC, izlaiž 3 gc un 3 dst k, 1 ĪST zem gc, (5 GC, izlaiž 3 dst k un 3 gc, 3 VST 4 un 5 gc, 7 GC, 3 VST 6 un 7 gc, 5 GC, izlaiž 3 gc un 3 dst k, 1 ĪST zem gc) atkārto 7 reizes, 5 GC, izlaiž 3 dst k un 3 dc, 3 VST 4 un 5 gc, 7 GC, 3 VST 6 un 7 gc, 5 GC, izlaiž 3 gc un 3 dst k, 1 ĶST pirmajā gc apļa sākumā, diega galu nostiprina.Sāk ar 7 GC, 1 ĶST pirmajā uztamborētajā gc.
1. aplis. 11 GC, (1 ČST, 5 GC) atkārto 10 reizes, 1ĶST 6 gc no 11 gc apļa sākumā.
2. aplis. 1 ĶST katrā no nākamajām 2 gc, 3 GC, 4 VST 3 un 4 gc, 3 GC, izlaiž (1 gc, 1 čst, 1 gc), (5 VST 2,3 un 4 gc, 3 GC, izlaiž (1 gc, 1 čst, 1 gc)) atkārto 10 reizes, 1 ĶST trešajā gc apļa sākumā.
3. aplis. 3 GC, 4 VST K virs 4 vst, 3 GC, 2 DST K zem gc, 5GC, 2 DST K zem gc, 3 GC, (5 VST K virs 5 vst, 3 GC, 2 DST K zem gc, 5 GC, 2 DST K zem gc, 3 GC) atkārto 10 reizes, 1 ĶST trešajā gc apļa sākumā, diegu nostiprina.Sāk ar 9 GC, 1 ĶST pirmajā uztamborētajā gc.
1. aplis. 1 GC, 15 ĪST, 1 ĶST pirmajā gaisa cilpiņā apļa sākumā.
2. aplis. 4 GC, 2 DST K pirmajā gc, 6 GC, izlaiž 1 īst, (3 DST K īst, 6 GC, izlaiž 1īst) atkārto 6 reizes, 1 ĶST 4 gc apļa sākumā.
3. aplis. 1 ĶST katrā no nākošajām 2 gc, 3GC, 3 VST zem gc loka, 3 GC, 4VST tajā pašā gc lokā, (nākošakā gaisa cilpiņu lokā 4 VST, 3 GC, 4 VST) atkārto 6 reizes, 1 ĶST 3 gc apļa sākumā.
4. aplis. 4 GC, 3 DST K virs 3 vst, 4 GC, 3 TST K gc lokā, 7 GC, 3 TST K tajā pašā gc lokā, 4 GC, (4 DST K virs 4 vst, 4 DST K virs nākošajiem 4 vst, 4GC, 3 TST K gc lokā, 7 GC, 3 TST K tajā pašā gc lokā, 4 GC) atkārto 6 reizes, 4 DST K virs 4 vst, 1 ĶST 4gc apļa sākumā, diega galu nostiprina.

Tev jābūt autorizētam,

" Ja esi savā īstajā vietā, tad darbs sagādā vairāk izklaides nekā izklaide. To, kas mums patīk, mēs viegli pārvēršam par spēli, un tas vienmēr rada jaunu enerģiju un motivāciju."
/ Stīvs Čandlers /


Http://www.RezervesDALAS24.Lv