Šie mazie mirkļi padara mūsu dzīvi lielu un skaistu

Drukāt

Mums ir dots tikai īss mirklis atrasties pasaulē - dzīve; tā ir skaista un liela dāvana. Nomods, sajušanas spēja, domāšana,- lielākie ar baudu pilni labumi... . Domāšana - svētlaimes kalngali un dzīvesprieks, cilvēka cildenākā nodarbe... .

Šie mazie mirkļi padara mūsu dzīvi lielu un skaistu

Ik dzīves mirkli kā baudu ķert, noķert un saķert- nobaudīt pašam un dalīties tālāk

Nezaudē mirkļa burvību, domājot, kas būs pēc tam

Dzīves skaistums ir vienkāršās lietās, kad tajās spējam ieraudzīt brīnumu.

Domā lielas domas, bet izbaudi mazus priekus.

Tu dzīvo tikai vienu reizi, bet, ja tu dzīvo to pareizi tad viena reize ir pietiekama.

Mīlestība ir stiprāka par visu, ar ko šajā pasaulē saskaramies. Tā nav saredzama. To nevar izmērīt – tomēr tā ir pietiekami varena, lai mirklī mūs pārvērstu līdz nepazīšanai. Mīlestība mūs ielīksmo un iepriecina daudz vairāk nekā materiāli labumi.

Nekaunēties- uzdrīkstēties un paļauties-piedzīvot kolosālus mirkļus, dzīvi dzīvot kā paša sarakstītā un izsapņotā pasakā! Ik mirkli mest sev aizvien jaunus un jaunus izaicinājumus- mainīties, augt, vairot un kopt sevī labo.

Tas ir tas skaistākais, ka mīlestība neprot skaitīt....

Tev jābūt autorizētam,


" Kas notiktu, ja visi tie daudzie simti tūkstoši latviešu, kuri izklīda kopš 1990. gada, pēkšņi atgrieztos atpakaļ? Atgrieztos ar visām savām zināšanām un jauno pieredzi. Bail iedomāties, jo kas tad notiktu ar visām tām mūsu vietējām pelēcībām valsts pārvaldē un politikā? Viņiem taču tā būtu milzu traģēdija."

/ Alvis Hermanis /

Http://www.RezervesDALAS24.Lv