Dzīves jēga

Drukāt
Viņš stāvēja uz tilta un lūkojās straujajā ūdenī. Viņam viss bija apnicis un noriebies. Kaut bija jauns, viņš dzīvei nesaskatīja nekādas jēgas. Viņš bija nolēmis šeit to visu izbeigt un pārtraukt bezjēdzīgo dzīvi. Viņš lūkojās ūdenī, un viņa pleci saspringa. Viņš vēlējās uz šī tilta sadedzināt «visus tiltus», bet pēkšņi saklausīja: «Labvakar!».

Viņš stāvēja uz tilta un lūkojās straujajā ūdenī. Viņam viss bija apnicis un noriebies. Kaut bija jauns, viņš dzīvei nesaskatīja nekādu jēgu, tāpēc bija nolēmis to visu izbeigt un pārtraukt bezjēdzīgo eksistenci. Viņš lūkojās ūdenī, un viņa pleci saspringa. Viņš vēlējās uz šī tilta sadedzināt "visus tiltus", bet pēkšņi saklausīja: "Labvakar!"

Dzīves jēga

Pārsteigts viņš pagriezās un ieraudzīja nepazīstamu vīrieti. Vīrietis lūdza, lai, pirms nolekt, viņš vismaz atdod savu naudu, jo viņam taču vairāk tā nebūs vajadzīga. Apjukumā viņš sāka taustīties pa kabatām, lai atrastu maku.

Vīrietis, kurš iztraucēja viņa nodomu, sāka stāstīt par bāreņiem, kas dzīvojot tepat netālu,- lai viņš aiznesot naudu tiem. Un viņš pat nesaprata, kā bija piekritis, bet attapās, ejot pie bāreņiem. Viņš aizies, atdos naudu un noteikti atgriezīsies uz tilta.

Jo vairāk viņš attālinājās no tilta, jo staltāk izslējās viņa pleci, solis palika stingrāks, un notirpušie pirksti spēcīgi turēja laikraksta gabaliņu, uz kura bija rakstīta bāreņu adrese. Bāreņu, kuriem viņa nauda būs pēdējais glābiņš un izredzes. Un, atradis bāreņus, iedevis tiem naudu, saprata, ka vairs nekad neatgriezīsies uz tilta, jo viņš kādam ir vajadzīgs.

Tāda arī ir dzīves jēga – kalpot citiem.

Tev jābūt autorizētam,


" Kas notiktu, ja visi tie daudzie simti tūkstoši latviešu, kuri izklīda kopš 1990. gada, pēkšņi atgrieztos atpakaļ? Atgrieztos ar visām savām zināšanām un jauno pieredzi. Bail iedomāties, jo kas tad notiktu ar visām tām mūsu vietējām pelēcībām valsts pārvaldē un politikā? Viņiem taču tā būtu milzu traģēdija."

/ Alvis Hermanis /

Http://www.RezervesDALAS24.Lv